Hells Angels-facket möts i Borlänge

Polisen kraftsamlar nu inför ett mc-möte i Borlänge i helgen. Det är organisationen Abate som, för första gången, håller årsmöte i Dalarna.

Abate står för A brotherhood against totalitarian enactments. Alltså ungefär ett brödraskap mot totalitära pålagor.

Slarvigt uttryckt kan man kalla det för Hells Angels fackförening. En förening som kämpar mot trakasserier och förföljelser från polis, myndigheter och massmedier.

Enligt Abates egna stadgar är målet att bli så många och därigenom så respekterade, att all form av trakassering och förföljelse av motorcykelåkare och deras vänner och anhöriga upphör.

Det kan ske genom att föra ut sitt eget budskap i medier, överklaga myndighetsbeslut och bistå med advokathjälp i rättegångar mot medlemmar i Hells Angels.

Under årsmötet i Borlänge på lördag kommer polisen att höja beredskapen och kontrollera identiteten på de medverkande. Alltså ett exempel på just sådant som Abate arbetar mot.