Ändra strandskyddet kräver landshövdingar

Dom nuvarande strandskyddsbestämmelserna är föråldrade och bör göras om. Det framhåller landshövdingarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland i en gemensam skrivelse till regeringen.
Nuvarande bestämmelser behöver göras mer funktionella och nyanserade och bidra till en sund ändamålsenlig utveckling längs våra stränder, skriver dom tre landshövdingarna.
Systemet är föråldrat på det sättet att det berör alla sorters sjöar, vattendrag och diken lika, oberoende av om dom har betydelse för allänhetens friluftsliv och flora och fauna eller inte. Möjligheten till regional och lokal hänsyn är nu mycket liten.
Dom tre landshövdingarna vill att länsstyrelserna ska få ökade möjligheter att ge dispenser från strandskyddet och att kommunerna ska få större inflytande.