Kurs ska göra lokala livsmedel säkrare

Det finns idag en lag om att livsmedelsproduktion skall vara kvalitetssäkrad, producenterna måste arbeta efter en så kallad HACCP-plan. Men det är något som många små lokala producenter av livsmedel här i länet inte har idag. Därför anordnas det nu kurser, och en sådan startade i går kväll i Rättvik.