Vem ska ta hand om de äldre?

Nu när 40-talisterna börjar gå i pension och när allt fler äldre behöver omvårdnad så kommer även behovet av att anställa personal inom äldreomsorgen att öka.

Men intresset för att utbilda sig till sådana yrken har minskat och allt färre söker gymnasiets omvårdnadsprogram i länet.

För sex år sedan hade 103 ungdomar sökt utbildningen i Falun som första val, men bara några veckor innan antagningsbeskedet skickas ut i år finns bara tretton förstahandsssökande.