Svårt för landstinget att klara vårdgarantin

Den 1 november införs en vårdgaranti inom landstingen. Det är staten och Landstingsförbundet som har satt upp regler för hur långa väntetiderna inom vården får vara.

Väntetiden för behandling ska vara högst 90 dagar, och om landstinget inte klarar det måste de hjälpa patienten att få vård i ett annat landsting.

Men landstingsrådet Ingalill Persson tror att Landstinget Dalarna kommer att få svårt att leva upp till garantins löften.