Hårda domar för svartjobb

Svea Hovrätt har kommit med sin dom i en av de största svartjobbshärvorna i Dalarna någonsin.
Den gäller en 46-årig företagare från Enköping och en 51-åring från Smedjebacken, som tidigare av Falu tingsrätt dömts till fem års fängelse respektive tre års fängelse för grov ekonomisk brottslighet.
Svea Hovrätt fastställer nu tingsrättens domar.
Den ekonomiska brottsligheten har bl a bestått i att Enköpingsbon bokfört falska fakturor på drygt 25 miljoner för att dölja uttag till svarta löner.Fakturorna har mot provision upprättats av Smedjebackenbon.