Björsjömålet överklagat

Den 44-årige man från Säter som av Falu tingsrätt dömts till nio års fängelse för att bl a ha misshandlat en 28-årig trebarnsmamma från Kopparberg, vållat hennes död och bränt upp kroppen har i dag överklagat domen till Svea Hovrätt.
44-åringens försvarare, advokat Göran Lock, yrkar att mannen frias från ansvar för brotten mot kvinnan och även frias vad gäller misshandel av två andra kvinnor.
Advokaten begär samtidigt anstånd till den 28 februari med att lägga fram skälen till yrkandena, och han hänvisar bl a till målets stora omfattning och dom svåra bevisfrågorna.