Fler bostäder byggs

Bostadsbyggandet i Dalarna fördubblades under 2004 jämfört med året före, det visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under förra året började man bygga drygt 350 bostadslägenheter här i länet, och närmare 200 av dom gäller småhus.