Landstinget ska lära sig jämställdhet

Anställda och politiker inom landstinget Dalarna kommer i år att utbildas i jämställdhet.

Det är en utbildningsinsats som görs i samband med att landstinget ska upprätta en handlingsplan för jämställdhet.

Bland annat ska landstingspolitikerna få lära sig om genusperspektivet.