Fundia i nytt stålbolag

Fundia i Smedjebacken kommer att ingå i ett nytt stort stålbolag.

Det är ägaren, Rautarukki, som tillsammans med sin finländska kollega Wärtsilä och SKF planerar att slå samman sina verksamheter inom långa stålproudukter i ett nytt samägt bolag.

Det nya bolaget som kommer att heta Newco blir ett finskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm.