Unikt musikinköp till musikkonservatoriet i Falun

Idag invigde musikkonservatoriet i Falun sex nya tangentinstrument , fem flyglar och en specialbyggd cembalo.

Instrumentköp på sammanlagt 1,3 miljoner kronor, som blivit möjlig främst tack vare bidrag från, Sparbanksstiftelsen, Ljungbergs Utbildningsfond & Wallenbergsstiftelsen.