Brister i astma-vården?

En ny undersökning ska titta på hur vården hanterar Astma- och kolpatienter.

Landstinget Dalarna ingår i undersökningen med åtta vårdcentraler.

Karin Lisspers, distriktsläkare i Gagnef, är en av de ansvariga för projektet och hon tror det kommer visa sig att mycket kan förbättras.

Hon tror själv att bland annat uppföljning av patienterna och undervisning i hur de själva kan sköta sin sjukdom, borde kunna bli bättre.

Resultatet av undersökningen ska redovisas till hösten.