Frontfigur i Vänsterpartiet Dalarna lämnar politiken

Hori Lotfollahi, en av vänsterns frontfigurer i Dalarna, lämnar nu politiken helt med kort varsel.

Hon lämnar sin plats i kommunfullmärktige i Borlänge och posten som vice ordförande i socialnämnden. Hon slutar också som ombudsman för vänstern i Dalarna.