SJUKVÅRD

Osäkra cellprovskontroller

Laboratoriet i Falun som har hand om cellprover är inte kvalitetssäkrat. SVT:s Uppdrag granskning har tittat på cellprovsskandalen i Jämtland där kvinnor fick felaktiga cancerbesked.
Det visade sig att laboratoriet som analyserar cellproverna inte har kontroller som är godkända av staten. Enligt programmet gäller det en tredjedel av laboratorierna i Sverige, däribland Falun.