Leksand

Anpassade bostäder för äldre

1:10 min

Många bostäder skulle kunna anpassas för äldre så att de ska slippa flytta till ett särskilt boende, om de inte vill. Det anser i alla fall äldreberedningen i Leksands kommun som i onsdags anordnade en temadag om framtidens bostäder för äldre, där de nätverkade med utskott, styrelser och nämnder i kommunen om ämnet.

– Än så länge ser det ganska bra ut, men vi ser att det finns många bostäder som kan anpassas på ett bättre sätt. Man kan göra det mycket mer tillgängligt för den invasion som ändå är, säger Britt-Marie Laurell, ordförande för äldreberedningen i Leksands kommun

Britt-Marie Laurell menar att det är ett förebyggande arbete, eftersom det kommer att vara en stor boom när fyrtiotalisterna är 75 år och äldre. Då kanske de måste flytta ifrån sina hem eller byta bostad och därför tycker hon och äldreberedningen att det vore bättre, både ekonomiskt och för de äldre att man skulle kunna anpassa hemmen så att man istället kan bo där länge.

– Vi är ute efter få människan att planera innan man behöver låta andra bestämma över en, säger Britt-Marie Laurell.

Elina Mattsson
elina.mattsson@sverigesradio.se