landstinget dalarna

Viktigt med forskning på vårdcentraler

1:27 min

I dag invigdes Dalarnas första akademiska vårdcentral i Gagnef, som kommer kosta landstinget cirka 1,2 miljoner per år. Att det bedrivs forskning på vårdcentralen gynnar patienterna, och nu kan ännu fler vårdcentraler i länet komma att bli akademiska.

Med en akademisk vårdcentral menas en vårdcentral där man också bedriver forskning. Det har men redan sedan tidigare gjort Gagnef. Men nu får man mer resurser till att utveckla forskningen.

– Inom vissa områden så är vi ju i spets när det gäller vården, framför allt inom astma och KOL, säger Ulf Börjesson, som är verksamhetschef på Gagnefs vårdcentral. Vi har fem disputerade läkare i landet inom astma och KOL, och två av dem arbetar i Gagnef.

Den största skillnaden mellan forskning på en vårdcentral, som den i Gagnef, och den på till exempel ett universitet, är att den utgår från patienterna. Någonting som Ulf Börjesson tycker är mycket viktigt.

– Här har vi mer patienter. På universiteten ser man toppen av ett isberg, vi ser nederdelen av ett isberg. Vi har mycket mer patienter och mycket mer varierande besvärsgrad.

– Vi har inte en patient med bara en sjukdom utan ofta äldre patienter mer tre, fyra sjukdomar. Det komplicerar bilden och gör att den här forskningen måste utvecklas. 

Ulf Börjesson tycker att det behövs fler akademiska vårdcentraler i Dalarna. Någonting som det socialdemokratiska landstingsrådet Ingalill Persson tror kommer bli verklighet.

– Jag vet att det finns de som förbereder sig och det känns väldigt trevligt. Men det är ganska tuffa kriterier så det är inte alla som uppfyller kravet. Men vi har någon till som är på gång.

Finns det resurser från landstinget till det?

– Den som inte har resurser för att forska på och stödja utveckling kan lägga ner sin verksamhet. Här handlar det inte om att inte ha resurser utan här måste vi skapa resurser för det här är så otroligt viktigt för utvecklingen, säger Ingalill Persson. 

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@sverigesradio.se