räddningstjänsten

Fackförbund säger upp avtal med Dala Mitt

Fem fackförbund säger nu upp det samverkansavtal som de slutit med räddningstjänsten Dala Mitt. Orsaken är att de är missnöjda med hur arbetsgivaren följer samverkansformerna. 

Det här innebär att arbetsgivaren nu måste förhandla i varje enskild fråga med varje enskilt fackförbund istället för att frågan hanteras i samverkansmöten. 

De fem fackförbunden, Brandmännens riksförbund, Kommunal, Sveriges ingenjörer, Vision och Ledarna, poängterar ändå i sin skrivelse att viljan finns för samarbete med Räddningstjänsten Dala Mitt.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se