Bara ett av 16 miljömål nås

1:49 min

Arbetet med att förbättra miljön i länet och landet går sakta. Det ser ut som om vi inte når mer än ett av de 16 nationella och regionala miljömålen till år 2020.

– För de allra flesta målen är bedömningen att de inte kan nås, säger Magnus Eriksson, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Dalarna.

På två områden ligger Dalarna något bättre till än andra delar av Sverige. Det gäller grundvattnet och försurningen.

Längst väg kvar är det till miljömålet om att begränsa klimatpåverkan.

– Målet är ju väldigt globalt till sin karaktär, säger Magnus Eriksson.

Når Dalarna miljömålen till år 2020?

 • Begränsad klimatpåverkan: nej. (Stoppa nettoutsläppen av växthusgaser - till år 2050.)
 • Frisk luft: nej.
 • Bara naturlig försurning: nära. (Dalarna drabbas mindre av försurande nedfall än exempelvis Västsverige och flera tidigare försurade vatten har återhämtat sig.)
 • Giftfri miljö: nej. (Kemiska ämnen ökar i volym och spridning. I Dalarna rekommenderas undersökning av 300 av de områden som kan vara förorenade.)
 • Skyddande ozonskikt : ja. (Nationell bedömning.)
 • Säker strålmiljö: nära. (Antalet hudcancerfall ökar visserligen men exponeringen för elektromagnetiska fält ökar inte, enligt Naturvårdsverket.)
 • Ingen övergödning: nej.
 • Levande sjöar och vattendrag: nej. (Ett 50-tal sjöar i Dalarna är övergödda och kvicksilver i fisk är ett allvarligt problem. Fler vattendrag behöver långsiktigt skydd.)
 • Grundvatten av god kvalitet: nära. (Bättre i Dalarna än i Sverige som helhet.)
 • Hav i balans och levande kust och skärgård - berör inte Dalarna.
 • Myllrande våtmarker: nej. (Men skogsbruket tar mer hänsyn till myrarna än förr.)
 • Levande skogar: nej. (Här måste skogsbruket ta mer miljöhänsyn och det behövs mer resurser till insatser för att bevara skog och arter.)
 • Ett rikt odlingslandskap: nej. (Betesdjuren blir färre och ängsmarker sköts inte.)
 • Storslagen fjällmiljö: nej. (Trots att stora delar av Dalafjällen är skyddade, är påverkan stor i de exploaterade delarna.)
 • God bebyggd miljö: nej.
 • Ett rikt växt- och djurliv: nej. (Allt fler arter hotas. Det största hotet mot biologisk mångfald är att människan förstör livsmijöerna för växter och djur.)

(Källa: www.miljomal.se, en webbplats från Naturvårdsverket)

Jennie-Lie Kjörnsberg

jennie-lie.kjornsberg@sverigesradio.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista