Dyrt att laga järnväg efter urspårning

Det kommer att kosta omkring 35 miljoner kronor att reparera järnvägen efter att ett godståg spårade ur mellan Avesta/Krylbo och Karbenning i somras. 

Det har Trafikverket kommit fram till efter att ha utrett händelsen då två godsvagar spårade ur och släpades längs spåret över en mil innan det blev stopp på tåget.

Det var inget fel på tåget som orsakade till olyckan, som förklaras med spårlägesfel.