Fjärrvärme blev trafikfara

 Vid arbeten med att gräva ner fjärrvärme har det på flera platser i kommunen saknats tillräckliga skyddsanorningar runt arbetena. Risken har varit betydande för att trafikanter skulle köra ner i grävda schakt, konstaterar Arbetsmiljöverket.