Slipper vattenräkningar - har inget vatten

En man i Älvdalen har fått vattenräkningar i flera år, trots att han inte har kranvatten. Nu ska han få sina kostnader för att kämpa mot avgifterna betalda.

Den 91-årige mannen slipper betalavattenräkningar - för vatten som han inte har.

Kommunen har under ett par års tid skickat vattenräkningar till hans fastighet, där det inte finns kranvatten, och den åldrige mannen har fått lägga ner 50 timmars jobb på att försöka övertyga kommunen om det.

Statens VA-nämnd har till sist avgjort att mannen ska få 2 000 kronor för sina kostnader för att kämpa mot avgifterna.