LRF fortsätter att växa

För 17:e året i rad ökar antalet medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Och Dalarna ligger på andra plats i landet över län där medlemsantalet ökat mest.

Förbundet har nu 172 662 medlemmar, en ökning med 577 medlemmar jämfört med 2012.

Antalet medlemmar har ökat i de flesta delar av landet. Procentuellt sett har den största ökningen skett i Södermanlands län följt av Dalarnas och Värmlands län.

Sedan 1996 har medlemsantalet ökat med drygt 52 500 och medlemmarna har aldrig varit fler än nu.

– Det är ett kvitto på att de frågor LRF driver är viktiga för många. Jag är ödmjuk inför uppgiften att både våga förnya vår verksamhet och bevara det som är vår kärna, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF finns över hela landet organiserat i 17 regioner.