Kontaktsvårigheter för polisen

Polisen har oftast ingen täckning i radiosystemet Rakel när de är på akuten vid Falu lasarett, enligt en tillbudsanmälan. Ibland fungerar inte mobilerna heller. Anmälaren påpekar att polisen ofta har uppdrag på akuten.