VALET 2014

Leksandsbor oeniga om Ica-butik

1:28 min

En Ica-butik har länge varit en av de politiska snackisarna i Leksand. Ska butiken som ligger i centrum få flytta ut till riksvägen? Ja, tycker kommunens borgerliga majoritet och klubbade igenom förslaget i våras. Men det kan ändras efter valet om Socialdemokraterna, som är emot flytten, får makten.

Bland de Leksandsbor som vi träffar går åsikterna isär kring vad som är bäst för bygden.

– Jag vill inte att centrum ska dö, säger Kim Åström.

Vi ställde den här frågan till de olika politiska partierna i Leksand:

Tycker ditt parti att ICA-butiken i centrum ska få flytta till riksvägen? Varför/varför inte?

Socialdemokraterna:

Nej vi tycker inte att dagligvaruhandeln ska få flytta ner till riksvägen då vi är rädd för att det är en början på utarmning av centrum med flera tomma lokaler som följd. Vi är beredda på att riva upp det beslut som fattades i fullmäktige i juni. Det viktigaste i första läget är att få till en ordentlig och respektfull dialog med alla handlare på Noret för att försöka hitta lösningar som ger fler än bara ett företag möjlighet att utvecklas.

Bygdepartiet:

Jag har inget exempel på att en extern etablering har gynnat ett centrum. Bygdepartiet efterlyste en konsekvensanalys innan beslut, men det blev bara en sammanställning av tidigare utredning.

Centerpartiet:

Ja, Centerpartiet i Leksand säger ja till att låta ett lokalt företag som växt ur sina lokaler att etablera sig strax norr om Noret vid riks 70. Vi har aktivt försökt göra en etablering i centrala Noret möjlig, men det har inte gått. Då är alternativet med EN dagligvaruhandel vid riks70, i samma storlek som de övriga TVÅ matbutikerna i Noret, det näst bästa. Det är inte fråga om ett köpcentrum, knappt ens en handelsplats. Det skapar fler jobb och gör enligt bedömare att fler kommer att göra sina inköp i Leksand istället för i Borlänge, Falun och Mora. Centrala Noret behöver dock göras mer attraktivt och tillgängligt och kommunen gör kommande år stora satsningar på detta.

Moderaterna:

Vi förordar en flytt av dagligvaruhandeln till riksvägen. Det behövs större lokaler för ICA och efter många års försök att hitta en bra lokal så blir det vid riksvägen. Vi har inte sagt egentligen vilken som ska flytta dit utan kommunen gör en detaljplan som tillåter dagligvaruhandel.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna har aktualiserat frågan och är positiva till att planen görs om vid RV70 så att dagligvaruhandel (mataffär) kan etableras vid RV70. Det är viktigt ur flera aspekter. Det är en tydlig signal till företagare som väljer att investera och nyanställa ñ Leksand ska ge förutsättningar för företag som vill expandera och etablera sig i kommun.

 Det är viktigt utifrån att få fler att se och stanna till vid infarten till Leksand. Vi till skapa ett stråk från RV70 via torget till Norsgatan. En ökad och mer attraktiv handel i hela kommun är avgörande för att dagens konsumenter ska välja att handla i Leksand.

Miljöpartiet:

Nej. Varken ICA eller någon annan. Helt enkelt därför att vi vill värna ett levande Noret. ALL erfarenhet, både nationell och internationell, visar att externetableringar utarmar centrum. Påståendet att Leksand är så unikt att det inte skulle hända här, är både naivt och oseriöst.

Folkpartiet:

Vi är för en etablering. Ett företag vill satsa miljoner kronor i Leksand och ge fler arbetstillfällen. Oron för en centrumdöd hänger inte på var en Ica-affär finns. Det är många fler åtgärder som behövs för att motverka oron för ett utdöende centrum och framtiden av centrala Noret.

Sverigedemokraterna:

Ja. Utrymme kommer att behövas då vi siktar på 18 000 invånare.

Lyssna på ljudklippet ovan för att få veta mer.