Väntetiden till ögonvården är längst i Dalarna

1:19 min

Var femte patient som söker ögonvård tvingas vänta i mer än vårdgarantins utlovade 90 dagar. Dalarna är sämst i landet med att behandla väntetiden. Det visar en väntetidsgranskning som Synskadades Riksförbund har gjort.

- Vi har långa väntetider, det är alldeles riktigt. Men alla får inte vänta länge, säger Åke Fridman som är verksamhetschef på ögonkliniken i Falun.

Även om Synskadades Riksförbunds granskning har tittat på väntetider för nybesök och operation, vilket är en del av ögonvården, så ligger alltså Dalarna sämst till i landet på att hantera väntetiderna. En av anledningarna till detta kan vara enligt Åke Fridman att Dalarna hör till en av landets äldsta befolkning och ögonvård sysslar mycket med dom äldsta i befolkningen, men det kan också vara på grund av resursbrist.

- Vi har gått igenom en sparprocess med reducering av personalen. Detta samtidigt som ögonsjukvården i Sverige får nya möjligehetr att behandla sjukdomar, så egentligen behöver ögonsjukvården expandera ganska kraftigt, säger Åke Fridman.

För att få ner väntetiden arbetar man med bemanning, bland annat försöker man köpa in stafettläkare för att hantera patienter med nyremiss. Och om man inte accepterar den väntetid som blir, så har man möjlighet att söka sig vartsomhelst i landet, säger Åke Fridman.

Men är det meingen att man ska behöva söka sig utanför sitt eget län?
- Vårdgarantin är utformad så att man ska kunna göra det så att man inte ska behöva vänta länge.