Dalaskolorna kan få fler karriärtjänster

Antalet karriärtjänster i Dalaskolorna kommer att öka från 387 till 569 från nästa läsår till 2018. Det blir fallet om regeringsalliansens föreslagna satsning på att höja lärarnas löner de närmaste åren genomförs.

Flest karriärtjänster får Borlänge med 120. Den lönehöjning som utgår till karriärtjänsterna är mellan 5 000 och 10 000 kronor mer i månaden före skatt.