Malung-Sälens kommun får nytt naturreservat

I torsdags gav regeringen klartecken för inrättandet av det nya naturreservatet Utsjöslogarna i Malung-Sälens kommun.

Reservatet är på drygt 112 hektar och syftar främst till att bevara skogar som har en låg mänsklig påverkan och är av naturskogskaraktär.

Här finns även en rad hotade arter som norsk näverlarv, skrovellav, doftskinn, violett tagellav och gammelgranskål.