Personal anmäls efter vårdmiss

Sjuksköterskan bedömde att inget mer fanns att göra för den dementa kvinnan, som var mycket sjuk. Vård i livets slutskede inleddes och anhöriga kontaktades. Men det visade sig att kvinnan hade en infektion och när hon fick behandling för det piggnade hon till.

Nu kritiserar Inspektionen för Vård och Omsorg två ansvariga sjuksköterskor vid ett demensboende i Falun för vårdmissarna. Kvinnan fick till slut sjukhusvård och det var tack vare att anhöriga krävde det.