Barn avled vid förlossning - kritik mot tekniska hjälpmedel

En förlossning vid Falu lasarett i våras slutade med att barnet avled. Nu har Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, granskat vad som hände och riktar kritik mot användningen av tekniska hjälpmedel.

Under förlossningen gick vissa apparater för fosterövervakningen inte att använda. IVO skriver att nya apparater måste prövas och personalen få lära sig dom innan dom tas i skarp drift.