Patientsäkerheten på akutmottagningarna i fara

Patientsäkerheten kan vara i fara på flera av akutmottagningarna i Dalarna. Anledningen är att bristen på färdigutbildade läkare och erfarna sjuksköterskor gör att bemanningen inte räcker till eller saknar tillräckliga kunskaper.

Framför allt är det stora bekymmer på kvällar, nätter och helger.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver nu att landstinget Dalarna senast den 20 november ska ta fram en plan för hur bristerna ska åtgärdas.