Tjejer boxas för bättre självkänsla

12 min

Visionen för Pink Gloves Boxing handlar om att man ska känna stödet från en grupp och en känsla av gemenskap. Att ta fram mästaren i sig själv, säger boxningsinstruktör Joakim Grönkvist.