Skarp kritik mot Individ- och Familjeomsorgen i Malung-Sälen

Uteblivna utredningar och för seg handläggning. Det är en del av vad Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, funnit när de granskat hur Individ- och Familjeomsorgen i Malung-Sälen hanterat så kallade orosanmälningar om barn som misstänks fara illa.

Till exempel har kommunen låtit bli att göra utredningar i flera fall där anmälningarna handlat om att yngre barn utsatts för våld eller bevittnat våld.

Nu har IVO kommit med en lång rad krav på åtgärder.