Fängelse för grov misshandel - nu överklagas domen till HD

Tre personer från södra Dalarna, som i somras dömdes till fängelse för grov misshandel, har överklagat sina domar till Högsta Domstolen.

De tre personerna - två män och en kvinna - dömdes till tre års fängelse för att i mars ha angripit en fjärde person med kniv.

Domarna i Falu tingsrätt överklagades till Svea Hovrätt som fastställde tingsrättens domar. Och nu överklagas domarna alltså till Högsta Domstolen - HD.

Det viktigaste argumentet till att HD ska ta upp fallet är att två av hovrättsråden, det vill säga domare i Svea Hovrätt, tyckte att de tre dömda skulle ha friats. Hovrättsråden ansåg att det inte var ställt utom allt rimligt tvivel hur det hela gått till och vem som höll i kniven.

En av försvarsadvokaterna påpekar också att tingsrättens ledamöter och två av ledamöterna i hovrätten kommer till helt olika slutsatser kring offrets trovärdighet.

Nu väntas att se om Högsta domstolen ger prövningstillstånd i det här fallet.