VALET 2014

Kvinnojourens framtid debatterades i Borlänge

1:20 min

Ska kvinnojouren få ha kvar sin självständighet eller börja drivas under samma regler som Socialtjänsten, det diskuterades på biblioteket i Borlänge i går kväll.

Kvinnojouren tillsammans med ABF bjöd in till en debatt med representanter från kommunpartierna inför valet.

Ett drygt 40-tal hade samlats i biblioteket för att lyssna på vad kommunpolitikerna kunde göra för att förbättra hjälpinsatsen för kvinnor och barn som utsatts för våld.

Från kvinnojourens sida ville de ha svar på om de skulle få fortsätta utföra sitt arbete som förr. Det säger Ann Sofie Stereo som är verksamhetsansvarig på kvinnojouren i Borlänge och Säter.

– Vilken roll har kvinnojouren, finns det någon mening med att vi ska finnas kvar eller är det kommunerna som ska utföra det här arbetet själva? Enligt min mening fyller vi en viktigt funktion, säger hon.

Kvinnojouren är en ideel förening som ska erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn skydd.

De får ekonomiskt stöd från kommunen men det stödet kan komma att bli villkorat. Bakgrunden är att socialtjänsten har fått hårdare riktlinjer över hur deras arbete ska gå till och eftersom att socialtjänsten anlitar kvinnojourerna för att utföra tjänster påverkas de också.

Bland annat handlar det om ett större krav på journalföring - något som är problematiskt på en kvinnojour där en ska kunna söka hjälp anonymt.