Lastbilssläp med mat välte i diket

Röjningsarbetet pågick länge efter att ett lastbilssläp välte ned i ett dike i höjd med Svinöhed, på länsväg 270 utanför Långshyttan, sent under eftermiddag i går.

Släpet var lastat med matvaror som spreds ut i diket och vägen fortsatte vara avstängd länge under bärgningsarbetet.

Ingen person skadades.