Älgars skador på skogen undersöks

1:39 min

Samtidigt som älgjakten startat i de norra delarna av i landet, drar ett stort forskningsprojekt i gång i full skala som kan få betydelse för älgstammens storlek i framtiden.

Forskningsprojektet handlar om hur trädens tillväxt påverkas av älgarnas bete, framför allt på tallar som älgarna gillar att äta av.

— Det här behövs det lite bättre data på så att vi kan räkna på det på ett riktigt sätt, säger Märtha Wallgren som jobbar med projektet på Skogforsk i Uppsala.

Hittills när skogsnäringen räknat på hur mycket pengar som går förlorade på älgbete har det mest handlat om skador som syns tydligt. Till exempel att träden får sämre kvalitet som sågtimmer när få toppskott bortknipsade och stammar bryts av.

Men att träden kan växa långsammare av att älgarna äter från grenarna brukar inte tas med i beräkningarna. Förmodligen för att det inte syns i efterhand.

För att ta reda på hur mycket mindre virke det blir på grund av älgarnas matvanor, ska Märtha Wallgren börja jämföra inhägnade skogsområden där älgarna inte kommer åt att beta med skogsområden utan hägn.

Försöket har förberetts under ett par års tid och nu har de sista försöksytorna kommit på plats. Från och med nu hoppas hon att forskare ska kunna följa de tall- och granplantor som har planterats där i mellan 30 och 40 år för att få en bättre bild av älgbetets påverkan.

– Det ger i alla fall en bättre fingervisning om att man i vissa områden där man har för höga skador och för stora inkomstbortfall kanske måste minska älgstammen eller anlägga skog på ett annat sätt eller tänka om helt enkelt.

Försöksområdena är spridda över landet från Västerbotten till Småland.