Enkät ska få misshandlade att berätta om våld

Kristdemokraten Katarina Gustavsson i Falun föreslår att kommunen ska skicka ut en enkät till alla medborgare om våld i nära relationer.

Avsikten är att kommunen ska kunna få reda på hur stora problemen är med våld mot främst kvinnor och barn och sedan kunna jobba bättre mot det våldet.