VALET 2014

Västerdalarnas kommun - inte omöjligt i framtiden

1:28 min

Politikerna Per-Anders Westhed (C) och Nils-Erik Edlund (S) vill samarbeta mer med grannkommunerna och i framtiden även bilda en stor kommun för att klara ekonomin när befolkningen minskar.

Vansbro kommuns ekonomiska resultat har gått plus hela mandatperioden men de kämpar fortfarande med att komma till rätta med tidigare underskott. Enligt prognosen ser de däremot ut att gå mot ett underskott vid årets slut.

- 2014 är inte lika positivt, det är ett underskott på nio miljoner, säger Catarina Willman är ekonomichef.

För att rädda ekonomin är även hon positiv till samarbeten med andra kommuner. Det kan handla om att dela på tjänster som kräver specialkompetens och inte behövs på heltid i en liten kommun.