#VEMTARFAJTEN

Dalapolitikerna som kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna

4:03 min

Den absoluta merparten av de ledande dalapolitikerna vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Men varken Henrik Öhrn (MP) från Avesta eller Birgitta Sacrédeus (KD) från Mora utesluter det.

– De betonar ibland de äldres situation och vi har äldreministerposten och har gjort mycket för de äldre, och där är kanske ett område som vi skulle kunna samarbeta kring, säger Birgitta Sacrédeus, som i dag är oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

En enkät som P4 Dalarna gjort visar att endast två av 92 ledande dalapolitiker säger att de skulle kunna samarbeta med alla partier, inklusive Sverigedemokraterna.

En av dem är miljöpartisten Henrik Öhrn i Avesta. Han tar avstånd från Sverigedemokraternas ideologi men kan tänka sig att samarbeta med dem i enskilda, lokala, sakfrågor.

– Jo, jag kan tänka mig att i en för oss viktig fråga föra en dialog och en diskussion, säger han.

Kristdemokraten Birgitta Sacrédeus från Mora tror att det kommer att bli rörigt efter valet och att partiet i framtiden kan tvingas samarbeta med andra än alliansen. Alltså även med Sverigedemokraterna.

Att det inte är aktuellt just nu, det beror enligt Birgitta Sacrédeus på mediebilden av Sverigedemokraterna.

– Media tycker jag har varit väldigt duktiga på att måla upp en bild av att Sverigedemokrater är rasister.

Är det det som hindrar, tror du?

– Ja, det tror jag, därför att ingen vill bli kallad rasist i Sverige.

Tror du att det är bara det som hindrar eller är det annat också?

– Jag tror att det är det som hindrar.

 

 

Frågan om vilka partier som politikerna kan tänka sig att samarbeta med ingick i en enkät som P4 Dalarna skickade ut i våras. Den gick ut till toppnamnen på kommunlistorna för alla partier utom Sverigedemokraterna, som valde att inte ge P4 Dalarna några e-postadresser att skicka enkäten på. 100 personer har nåtts av enkäten och 92 har svarat.

Även Lisbeth Mörk Amnelius, Kommunlistan i Älvdalen, har kryssat i att hon kan tänka sig att samarbeta med alla partier men säger att hon utgått från representationen i Älvdalens kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna inte har kunnat besätta sitt mandat under de senaste fyra åren.