Tvist om vallabod i Berga by i Sälen

Malung-Sälens kommun ger sig inte i tvisten med länsstyrelsen om en vallabod i Berga by i Sälen. Byggnadsnämnden sa nej till bygglov men länsstyrelsen sa senare ja. Det handlar om ett tidsbegränsat bygglov i fem år.

Grannar till fastigheten där den skulle stå tyckte att vallaboden skulle bli en olägenhet och vill inte ha den. Malung-Sälens kommun går på deras linje och kommer nu att överklaga länsstyrelsens beslut.