Forskare vill att staten tar mer ansvar för myggbekämpning

1:49 min

Det är osäkert om det blir mer  statliga pengar till myggbekämpning i bland annat nedre Dalälvsområdet. Den forskare som varit bekämpningsledare är kritisk och efterlyser ett större statligt ansvar.

I regeringens budget finns inga pengar avsatta och om det blir några engångspengar från staten som det blivit tidigare år är inte beslutat ännu.

Jan Lundström, bekämpningsledare i projektet "biologisk myggkontroll i nedre Dalälvsområdet, är kritisk mot att staten inte tar ett större ansvar. Han menar att det är de statliga naturreservaten, natura 2000-områdena och den stora nationalparken i området som är själva orsaken till att det blir så mycket mygg och då bör också staten betala för det.

– Det är de här fridlysta områdena, alltså statligt disponerad mark som producerar myggen som drabbar folk i området, varför ska kommunen och regionen betala för bekämpningen, undrar Jan Lundström.

I årets budget läggs ansvaret för myggbekämpningen på regional och lokal nivå. Det står också om bekämpningsmedlet Bti, som används i nedre Dalälvsområdet, att det inte är en långsiktigt hållbar lösning. Jan Lundström håller inte med och undrar vad man i så fall menar med "långsiktig".

– Det har inte utvecklats någon som helst resistens mot Bti under de över trettio år det här har använts i världen. Det gör att Bti utmärker sig jämfört med alla andra bekämpningsmedel där man får en resistensutveckling, säger han.

När det gäller finansieringen av myggbekämpningen fanns alltså inga pengar i regeringens budget. Men Helena Hellström Gefwert, pressekreterare hos miljöminister Åsa Romson, säger att man hanterar frågan som den förra regeringen gjorde. Den gav engångsbelopp 2013 och 2014 och vi har inte bestämt hur vi ska göra ännu, säger hon.

Än så länge är det alltså osäkert hur det blir med finansieringen av myggbekämpningen.

– Det som är lite otäckt i det här... väldigt otäckt, det är det att massor med människor som drabbas av den här myggan och de blir jätteoroliga, jag har ju sett att det har varit väldigt, väldigt många som har yttrat sig på facebook och på annat håll och telefonerna går varma i området och folk undrar vad ska vi göra nu, hur ska det gå nästa sommar? säger Jan Lundström.

– Jag har blivit kontaktad av ett antal personer som har funderat på att köpa hus och de är djupt oroade och undrar vad som ska hända nu, ska vi verkligen bjuda på ett hus här i det här området eller ska vi låta bli och jag säger att jag vet inte om det finns någon finansiering framöver.