Ingalill Persson: Vi opererar ikapp andra landsting

0:33 min

Att antalet fetmaoperationer ökar just nu ser Ingalill Persson (S) inte som ett problem och bemöter kritiken med att operationerna inte görs lättvindigt och att även en kulturförändring måste till.

Ingalill Persson menar att landstinget inte slentrianremitterar patienter till fetmaoperationer.

– Det är ingen en pratient som inte går igenom ett program på viktenheten Skönvikt innan det bestäms om de ska genomgå en operation eller inte, alla opereras inte. 

Att Dalarna kommer att ligga högt i antal ingrepp är något som Ingalill ser kommer att fortsätta en tid då man strävar efter ett normaliseringsläge efter att ha kommit igång sent med den här typen av operationer.

– Det finns väldigt lite forskning, men det man vet är att om man har ett BMI på över 30 så är det överlägset en operation som hjälper den här typen av patienter säger Ingalill.