Många sjuka i influensa i Dalarna

Dalarna hör till de områden i landet som drabbats hårdast av årets influensa. Till och med förra veckan hade Dalarna över 60 fall per tusen invånare bekräftade genom laboratorieprover.

Bara Gotland, Sörmland och Kronoberg har haft fler fall procentuellt. Nu verkar influensan nått sin kulmen och antalet fall ser ut att minska.