Tankar på idrottshall i Stora Skedvi

I Stora Skedvi är krafter i gång bland invånarna för att få till stånd en ny idrottshall i den här kommundelen av Säter.
På det sättet hoppas man kunna locka fler att flytta till Stora Skedvi.

Den gymnastiksal som finns i Stora Skedvi idag är för liten för till exempel lagsporter.

I veckan hölls ett möte med föreningar och organisationer på orten som beslutade att man ska undersöka om det finns ett intresse av en ny idrottshall, och hur man i sådana fall skulle finansiera en sådan.