Färre patienter än beräknat på VM:s tillfälliga vårdcentral

15-20 patienter per dag sökte vård på den tillfälliga vårdcentralen på Högskolan under VM i Falun. Och det var färre patienter än beräknat.

Anledningen till att färre patienter besökte vårdcentralen under VM än vad man trott, tror Ulla Allard, ansvarig för VM-vårdcentralen, beror på att vårdcentralen var placerad en bit ifrån VM-området.

Totalt jobbade 25 personer på den tillfälliga vårdcentralen under VM och de vanligaste åkommorna som behandlades var luftvägsinfektioner, magsjuka, influensa och halkolyckor.