Äldre ligger mer nu än förr

Sex är inte bara för unga. Tvärtom har äldre både mer och bättre sex nu än på 1970-talet. Även uppemot 100 finns de sexuella tankarna kvar, enligt en ny avhandling.

Dagens äldre både tänker på och utövar sex i större utsträckning än motsvarande åldersgrupp gjorde för 40 år sedan, enligt Nils Beckmans avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Dessutom är fler nöjda med sexlivet nu.

Förändringarna i statistiken är störst bland kvinnorna. Nästan tre gånger så många 70-åriga kvinnor är sexuellt aktiva i dag jämfört med på 1970-talet.

– Attityderna i samhället har förändrats. Dagens 70-åringar ställer samma krav på tillvaron som 20-åringar gör och kvinnor tar för sig på ett helt annat sätt i dag, säger Nils Beckman.