De svårast psykiskt sjuka bör behandlas i Falun

0:46 min

En helt ny utredning om psykiatrin i Dalarna är nu färdig och den föreslår flera förändringar inför framtiden. Bland annat att de svårast psykiskt sjuka, som nu behandlas i Säter, istället bör få hjälp i Falun.

Det har gått drygt ett år sen landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg bad konsulten och psykiatern Kristina Lange Carlsson att undersöka hur länets psykiatri fungerar. Nu är rapporten klar och den föreslår flera förändringar.

Bland annat att jourmottagningen och avdelningar för svårast psykiskt sjuka ska placeras i Falun för att vara närmare sjukhuset.

Andra förslag som finns är att landstinget ska satsa mer på psykiatrin. Bland annat genom att budgeten bör motsvara dagens verksamhet och att ska finnas utrymme för rekrytering.

När det gäller öppenvården så bör den omstruktureras till fem mottagningar i länet och i de mindre orterna bör det finnas mindre filialer med omvårdnadspersonal alternativt mobila enheter.