De vill sälja Domnarvsvallen - och bygga höghus på platsen

3:34 min

Sälj Domnarvsvallen och bygg höghus på platsen istället! Det föreslår nu moderaterna Bo Persson och Clas Jacobsson i Borlänge. Skälen är dels bostadsbristen och dels att det behövs en ny arena, menar Persson och Jacobsson.

Persson och Jacobsson har skickat in ett förslag till kommunfullmäktige där de vill att kommunen snabbt tittar över möjligheterna att sälja Brage och Dalkurds hemmaarena, och göra höghusområde av området istället.

--   Det finns inte så många bostäder centralt, och det måste till stora investeringar i Domnarvsvallen för det är en omodern anläggning. Och genom att bygga en ny anläggning vi kan få för tomtmarken där, så kan vi få en multiarena som kan användas till mer än fotboll, säger Clas Jacobsson, moderat och ledamot i kommunfullmäktige i Borlänge.

Vad tror du att Borlängeborna tycker om det här?

– Jag tror att de blir glada när de ser helheten i det här, en ny arena och jag kan tänka mig någonstans mellan Folkets hus ut mot järnvägen där Peace & Love håller till, då kan ju Peace & Love också få en bra arena, säger Jacobsson.