Vansbro har näst sämst skolresultat - i hela landet

En ny sammanställning från Lärarnas Riksförbund visar att Vansbro är näst sämst i landet när det gäller skolresultat. Bästa kommun i Dalarna är Rättvik som ligger på tionde plats.

Det är stora skillnader mellan skolorna i landet. Elever i mindre kommuner har betydligt sämre skolresultat än elever i rika Stockholmskommuner, det visar sammanställningen från Lärarnas Riksförbund.

Förbundet har rankat kommunerna utifrån elevresultat, likvärdighet, lärarlöner, behörighet och resursanvändning.

I den sammanslagna rankingen så är Vansbro näst sämst i landet, och Rättvik är alltså bäst i Dalarna.

– Skillnaderna är helt orimliga och orättvisa. Alla elever får inte samma chans i Sverige idag. Tyvärr är det så. Skolan är en nationell angelägenhet och det är därför helt oacceptabelt att resultat och resurser kan och får variera i en sådan utsträckning som sker. Här ser vi konkret varför nuvarande system inte fungerar, det säger förbundsordförande Bo Jansson i ett pressmeddelande.