Mattsson Metall i Mora varslar 20 personer

Mattsson Metall i Mora varslar 20 personer. Både tjänstemän och kollektivanställda berörs.

Skälet till neddragningen är vikande efterfrågan under ett par månaders tid. Totalt jobbar 90 personer på företaget i Mora.

– Jag beklagar att vi behöver göra de här personalminskningarna men vi måste anpassa våra kostnader till ett marknadsläge med betydligt lägre efterfrågan säger Mattssons Metalls VD, Erik Eriksson, i ett pressmeddelande.

Mattsson Metall är underleverantör till tunga lastbilar.